Sanasto: e-kirjoihin liittyvät termit

Adobe
Yhdysvaltalainen yhtiö, joka suunnittelee ja markkinoi ohjelmointivälineitä ja digitaalisen median käsittelyssä tarvittavia ohjelmistoja. Adobe Digital Editions on PC:llä toimiva ilmainen e-kirjojen lukuohjelma. Adobe DRM on yhtiön laajalti käytetty kopiosuojausteknologia, jota e-kirjoja myyvät verkkokaupat usein käyttävät.

Alleviivaus
E-kirjoihin voi yleensä tehdä alleviivauksia korostamalla haluamansa tekstin. Alleviivaus tai korostus näkyy keltaisena tai harmaana värinä tekstin päällä. Alleviivattuja kohtia voi usein etsiä hakutoiminnolla.

Digitaalinen media
Digitaalinen media on viestintäväline (esimerkiksi internet), jossa sisältö liikkuu tietokoneelta tai medialaitteelta toiselle bitteinä. Myös esimerkiksi e-kirjoihin ja verkkolehtiin viitataan digitaalisena mediana.

DRM
DRM (Digital Rights Management) on nimitys digitaalisten tuotteiden kopiosuojausteknologialle. DRM:n tarkoitus on varmistaa, että kaupasta ostettua (esimerkiksi e-kirjaa) voi lukea vain sen ostaja. Jos kopiosuojatun tuotteen lähettää toiselle ihmiselle, ei hän voi lukea kirjaa ilman tunnuksia. Hakkerit pystyvät halutessaan poistamaan kopiosuojauksen ja jakelemaan tuotetta piraattisivuilla.

E ink
E ink on erityisesti tekstin lukemista varten kehitetty tietokoneiden näyttöteknologia. Se on yleisesti käytössä e-kirjojen lukulaitteissa. E ink-teknologian etuja ovat korkea kontrasti, välkkymättömyys, luettavuus auringon valossa ja vähäinen virran kulutus. Huonoja puolia ovat mustavalkoisuus (värinäyttöjä on kehitteillä) ja hitaus (ei sovellu hyvin web-sivujen tai videon esittämiseen).

E-kirja
Elektroninen kirja, e-kirja, on tietokonetiedostoksi talletettu kirja. Kunnollinen e-kirja on taitettu siten, että se soveltuu luettavaksi yhtä hyvin pienen älypuhelimen, lukulaitteen kuin tietokoneenkin näytöltä. E-kirjojen yleisimmät tallennusmuodot ovat EPUB, Kindle, PDF ja online-kirja (usein HTML5). E-kirjaa kutsutaan joskus myös sähkökirjaksi, nettikirjaksi tai digitaaliseksi kirjaksi.

EPUB
EPUB on kansainvälisen IDPF (International Digital Publishing Forum) –organisaation sopima standardi e-kirjojen julkaisumuodolle. EPUB on laajimmin käytetty e-kirjojen tallennusformaatti. Vuonna 2011 sovittu EPUB3-määritelmä mahdollistaa multimediaelementtien ja vaihtuvien komponenttien käytön e-kirjoissa. EPUB-formaatin etu on sen yhteensopivuus käytännössä kaikkien muiden lukulaitteiden ja lukuohjelmien paitsi Amazon Kindle -järjestelmän kanssa.

Erotuskyky
Näytön erotuskyky kertoo sen tarkkuuden pikseleiden (kuvapisteiden) ja näytön koon suhteessa. Esimerkiksi, mitä korkeampi erotuskyky näytöllä on, sitä tarkemmat rajat jokaisella kirjaimella on ja hammastusta on vaikea havaita.

Formaatti
Digitaalisen tuotteen tallennusmuoto. Esimerkiksi e-kirja voi olla talletettu EPUB tai Kindle –formaattiin.

GB
Gigatavu (GB) ilmoittaa laitteen, palvelun tai muistikortin tallennuskapasiteetin. Yhteen gigatavuun mahtuu satoja tai tuhansia e-kirjoja.

Hakemisto, haku
Kaikissa e-kirjoissa ei ole hakemistoa, sillä yleensä lukulaitteissa ja lukuohjelmissa on hakutoiminto, jonka avulla on helppo hakea mikä tahansa sana tai sanat kirjasta.

HTML5
HTML (Hypertext Markup Language) on web-sivujen julkaisussa käytetty määrittelykieli. HTML5 on kielen uusin versio, jonka avulla voi julkaista verkkolehtiä ja kirjoja, joita ei välttämättä ladata asiakkaan laitteelle lainkaan, vaan ne luetaan internet-yhteyden yli palveluntarjoajan palvelimelta. Suomessa Otava soveltaa HTML5-teknologiaa Luekirja.fi-palvelussa.

Ilmaiset e-kirjat
Ilmaisia e-kirjoja on saatavilla internetistä sekä kirjakaupoista että sivustoilta, jotka ovat erikoistuneet tekijänoikeuksista vapautuneiden teosten jakeluun. Moni kirjakauppa tarjoaa ilmaiseksi klassikkokirjoja ja uusien kirjojen alusta näytepalasia, joilla voi kokeilla oman laitteiston toimivuuden. Vanhoja, tekijänoikeuksista vapautuneita kirjoja voi etsiä esimerkiksi Project Gutenbergin tai Project Runebergin sivuilta. Täältä löytyy uusien kirjojen näytelukuja.

iPad
Apple iPad on yleisin tablet-medialaite, jolla tyypillisesti selaillaan verkkosivuja, katsellaan videoita, luetaan kirjoja ja lehtiä. iBooks lukuohjelma tulee iPad-laitteen mukana. Kirjoja voi iPad-tabletilla ostaa iBookstore-kirjakaupasta.

ISBN
ISBN (International Standard Book Number) on tuttu painetuista kirjoista, joissa globaali, jokaisen tuotteen yksilöivä numero on ollut käytössä pitkään. ISBN-numeroa käytetään myös e-kirjoissa. Jokaisella kirjaformaatilla on oma ISBN-numeronsa. Esimerkiksi samalla painetulla kirjalla, EPUB-kirjalla ja Kindle-kirjalla on kaikilla oma ISBN-tunnus.

Kindle
Amazon-verkkokauppa markkinoi Kindle-lukulaitetta, jossa voi lukea Kindle-formaattiin talletettuja e-kirjoja, jotka on hankittu Amazon Kindle Store –kaupasta. Kindle-muotoisia e-kirjoja voi myös lukea PC:llä, tablet-laitteilla ja älypuhelimilla, joihin kaikkiin on saatavissa ilmainen Kindle-lukuohjelma.

Kirjahylly
Kirjahylly siirtyy internetiin tai lukulaitteelle e-kirjojen mukana. Moni lukulaite ja lukuohjelma esittää ladatut e-kirjat kirjahyllyn näköisessä ikkunassa. Yleensä myös kirjakauppias tallettaa ostetut e-kirjat kirjahyllyyn asiakkaan tilille, josta ne voi ladata uudelleen jos esimerkiksi lukulaite on hävinnyt.

Kirjakauppa
Kaupalliset e-kirjat löytyvät verkossa toimivista kirjakaupoista, kuten Elibris, Elisa Kirja tai Ellibs.

Kirjanmerkki
Kirjanmerkkejä on mahdollista lisätä e-kirjoihin. Kirjanmerkillä ei enää tarvitse merkitä viimeksi luettua kohtaa, sillä lukuohjelma muistaa viimeksi auki olleen kohdan. Kirjanmerkkejä mielenkiintoisia kohtia merkitsemään voi sen sijaan lisätä yhteen e-kirjaan useita.

Kopiosuojaus
Yleensä kaupalliset e-kirjat on kopiosuojattu jonkin DRM-ohjelmistoteknologian avulla. Yleisin menetelmä on Adobe-yhtiön DRM, jonka lisäksi Apple ja Amazon soveltavat omia kopiosuojausmenetelmiään. Kopiosuojauksen tarkoituksena on estää kirjan kopiointi tietokoneelta tai medialaitteelta toiselle. Kirjan ostaja saa e-kirjan auki omilla tunnuksillaan.

Kosketusnäyttö
Tietokoneita, lukulaitteita ja puhelimia ohjataan näppäimistöltä tai koskettamalla näyttöä sormilla. Apple iPhone ja iPad tekivät kosketusnäytön suosituiksi tablet-laitteissa ja älypuhelimissa. Myös lukulaitteita on saatavilla kosketusnäytöllä, joka onkin helpoin tapa käyttää lukulaitetta.

Ladattava kirja, lataus
Suurin osa e-kirjoista ladataan verkkokaupasta asiakkaan laitteelle lukemista varten. Esimerkiksi EPUB ja Kindle –kirjat ovat ladattavia tuotteita.

Langaton internet-yhteys
Medialaitteen langaton internet-yhteys voi toimia joko WLAN (Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko) tai mobiiliverkon (yleensä 3G) kautta. Langaton ominaisuus on kaikissa tablet-laitteissa ja se yleistyy nopeasti myös e-kirjojen lukulaitteissa. Langattoman yhteyden avulla on helpointa ladata e-kirjoja laitteeseen, koska muistikorttien tai kaapeleiden kanssa ei silloin tarvitse puuhastella.

Lukulaite
Lukulaitteet on suunniteltu e-kirjojen, digitaalisten lehtien ja dokumenttien lukemiseen. Yleensä niissä on E ink- tai vastaava erikoisnäyttö, jonka valmistuksessa on pyritty (ja usein onnistuttu) jäljittelemään paperille painetun musteen kontrastia ja tarkkuutta.

Lukuohjelma
E-kirjojen lukemiseen ei tarvita erityistä lukulaitetta, koska e-kirjojen lukuohjelmia on saatavissa niin tietokoneille, tablet-laitteille kuin älypuhelimiinkin. Esimerkiksi Kindle-kirjojen lukuohjelma on saatavissa kaikkiin yleisiin medialaitteisiin. Suomenkielisiä ohjelmia tarjoavat esimerkiksi Elibris ja Elisa Kirja.

MB
Megatavu (MB) ilmoittaa laitteen tallennuskapasiteetin ja esimerkiksi e-kirjatiedoston koon. Pelkkää tekstiä sisältävä e-kirja voi olla alle yhden megatavun suuruinen, kun kuvia sisältävä kirja on helposti muutaman megatavun kokoinen.

Medialaite
Internetiin kytketty laite, kuten PC, tablet, älypuhelin, pelikonsoli tai Smart TV (internet-yhteydellä varustettu TV), jolla voi lukea, katsella ja kuunnella verkosta haettuja sisältöjä.

MP3-kirja
MP3 on digitaalisen musiikin tallennusmuoto, mutta sitä käytetään myös äänikirjojen tallennusformaattina.

Muistiinpanot
E-kirjoihin voi tehdä reunamerkintöjä kuten perinteisiinkin kirjoihin. Lukulaitteesta ja ohjelmasta riippuen muistiinpanot esitetään eri tavoin, mutta yleinen tapa on muistilappu sillä kohtaa kirjaa, jossa merkintä tehtiin.

Multimediakirja
Ensimmäiset e-kirjat ja valtaosa nykyisistä teoksista on tekstiä ilman kuvia tai muita elementtejä. Uudet medialaitteet ja standardiformaatit kuitenkin mahdollistavat kuvan, äänen ja videon liittämisen e-kirjaan, joten ajan myötä multimediakirjojen odotetaan yleistyvän.

Näytön kirkkaus
Varsinkin tablet-laitteissa on yleensä monipuoliset näytön kirkkauden säädöt, joilla voi itse asettaa parhaan valoisuuden lukuhetkelle sen mukaan onko päivänvaloa, keinovaloa vai pimeä yö.

Online-kirja
Online-kirja luetaan kirjakauppiaan tai muun palveluntarjoajan palvelimelta siten, että lukijan laitteen internet-yhteys on päällä koko lukuhetken ajan. Online-kirjaa ei siis ladata omalle medialaitteelle.

PDF
PDF on Adobe-yhtiön kehittämä dokumenttiformaatti painotuotteille. PDF on suunniteltu painotuotteen sivujen esittämiseen täsmälleen samanlaisena tietokoneen tai muun laitteen ruudulla kuin se näkyisi painettuna. Medialaitteiden erikokoisten näyttöjen vuoksi PDF-formaatti soveltuu heikosti e-kirjoihin.

Pikseli
Pikseli on yksi kuvapiste näytöllä tai digitaalisella kameralla otetussa kuvassa. Esimerkiksi e-kirjojen lukulaitteissa yleinen näytön koko on 800 kertaa 600 pikseliä.

Sisältö
Sisältö on digitaalisen aikakauden termi mediatuotteille. Digitaalisen median aikakaudella tuotteet koostuvat biteistä, jotka on pakattu tietokonetiedostoiksi. Lähettäjän, vastaanottajan tai tiedoston välittäjän ei tarvitse tietää onko kyseessä TV-ohjelma, kirja vai musiikkiesitys. Ne ovat sisältöjä, joita liikutellaan verkossa ja jotka puretaan yleisön medialaitteessa ääneksi, kuvaksi ja tekstiksi.

Sähköinen kirja
Sähköinen kirja, sähkökirja, tai e-kirja tarkoittavat digitaalisena jaeltavaa ja luettavaa kirjaa.

Tablet
Tablet-laitteella tarkoitetaan kosketusnäytöllä varustettua kädessä pidettävää tietokonetta, jossa ei välttämättä ole näppäimistöä lainkaan. Laitteita on ollut olemassa yli kymmenen vuotta, mutta vasta Apple iPad nosti ne suuren yleisön suosioon.

Tallennusmuoto
E-kirjojen taitossa ja tallennuksessa on käytössä useita tiedostomuotoja. Yleisimmät tallennusmuodot ovat EPUB ja Kindle.

Tekstin koko
Tekstin kokoa voi lukulaitteissa ja lukuohjelmissa säätää suuremmaksi tai pienemmäksi omien mieltymysten ja ikänäön mukaan.

Tili
Digitaalisen median aikakaudella tili tarkoittaa pankkitilin lisäksi verkkopalveluun luotua henkilökohtaista kyseisen palvelun käyttötiliä. Tilille kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Esimerkiksi e-kirjoja myyvät verkkokaupat pitävät jokaisen asiakkaan tilillä tallessa ostetut kirjat, jotta asiakas voi ne tarvittaessa ladata uudelleen käyttöönsä.

Älypuhelin
Matkapuhelinten edistyneimmät mallit, älypuhelimet, ovat paljon käytettyjä e-kirjojen lukulaitteita varsinkin nuorten keskuudessa ja maailman metropolien ruuhkaisissa kulkuvälineissä. Älypuhelimeen on yleensä itse ladattava e-kirjojen lukuohjelma, kuten FBReader tai Kindle.

Äänikirja
Ääneen luetun kirjan tallenne. Usein MP3-formaatissa.


Facebooktwitterredditpinterestmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


CAPTCHA Image