Henki ja toivo hoitotyössä – Ikali Karvinen, Jari Kylmä, Eero Ojanen, Juha Pentikäinen, Tuula Vaskilampi

Henki ja toivo hoitotyössä

E-kirja: Henki ja toivo hoitotyössä

EI SAATAVILLA

Kirjoittajat: Ikali Karvinen, Jari Kylmä, Eero Ojanen, Juha Pentikäinen, Tuula Vaskilampi
Toimittaja: Ikali Karvinen
Kustantaja: Klaava
Julkaistu: Lokakuu 2012
ISBN:
978-952-5901-41-2 (EPUB)
978-952-7074-10-7 (Amazon Kindle)

Teoksessa tutkitaan henkisyyden, hengellisyyden ja toivon vaikutusta hoito- ja hoivatyöhön. Teemoja tarkastellaan analyyttisesti ja kriittisesti niin hoitoalan kuin yhteiskunnallisen keskustelunkin kannalta.

Kirjoittajat tarjoavat aiheisiin kiinnostavia näkökulmia esimerkiksi filosofian, tutkimusmetodien ja auttavan vuorovaikutuksen kautta.

Visuaalista antropologiaa esitellään yhtenä mahdollisuutena lähestyä henkisyyttä, hengellisyyttä ja toivoa tutkimuksen keinoin. Elämän ylläpidon perusasioiden äärelle päästään hahmottamalla hoiva- ja hoitotyön perusprosessit kokonaan uudesta näkökulmasta. Voisivatko toivo ja henki ohjata hoitotyötä?

Julkaisu vie lukijan elämän rajamaille etsimään henkeä ja toivoa vuosisataisten perinteiden ja itkuvirsien avulla.

Kirjassa julkaistaan osin uusia, aiemmin julkaisemattomia tutkimustuloksia henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä kenialaisten opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi herbalismia käsitellään esimerkkinä vahvan henkisen ja hengellisen vaikutuksen sävyttämästä hoitotavasta.

Teos soveltuu oppikirjaksi terveys-, uskonto- ja ihmistieteisiin sekä tietokirjaksi henkisyyden ja terveyden suhteesta kiinnostuneille lukijoille.

Kirjan ovat kirjoittaneet terveystieteiden tohtori Ikali Karvinen, filosofian tohtori Jari Kylmä, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Eero Ojanen, filosofian tohtori Juha Pentikäinen ja yhteiskuntatieteiden tohtori Tuula Vaskilampi. Sen on toimittanut Ikali Karvinen.

Kirjan sisällysluettelo

Yhteenveto
Taustaa ja keskeisiä käsitteitä
1. Pohtiva johdanto: hengen merkitys nyky-yhteiskunnassa
2. Voiko valokuvaamalla tutkia henkistä ja hengellistä terveyttä?
2.1 Henkinen ja hengellinen terveys: tutkimuksen taustaa
2.2 Valokuvauksen menetelmä
2.3 Kuva-aineisto ja sen tulkinta
2.4 Pohdinta: Valokuvauksen hyödyntäminen henkisyyden ja hengellisyyden alueella hoito- ja hoivatyössä
3. Toivo voimavarana hoitavassa työssä
3.1 Johdanto
3.2 Toivo
3.3 Hoidettavana olevan ihmisen ja hänen läheistensä toivo hoitotapahtumassa
3.4 Hoidettavana olevan ihmisen ja hänen läheistensä toivon vahvistaminen
3.5 Hoitavan henkilön toivo hoitotapahtumassa
3.6 Lopuksi
4. Kuinka kartoittaa asiakkaan ja potilaan henkisiä ja hengellisiä tarpeita?
4.1 Henkisten ja hengellisten (terveys)tarpeiden huomioiminen hoito- ja hoivatyössä
4.2 Henkisen ja hengellisen terveyden kartoittamiseen luodut mallit ja mittarit
4.3 Esittelyssä AVAUS-malli
4.4 Lopuksi
5. Suurin osa ihmisistä uskoo, että hengellisyyden ja heidän terveytensä välillä on yhteys
5.1 Tämän tutkimuksen tausta: mitä haluttiin tutkia
5.2 Missä tutkimus toteutui, ketä siihen valikoitui, ja miten aineistoa kerättiin?
5.3 Millaista tutkimusaineistoa syntyi, ja miten sitä käsiteltiin?
5.4 Millaisia eettisiä näkökohtia tutkimukseen liittyy?
5.5 Millaisia tuloksia saatiin?
5.6 Millaista ajatuksia tutkimus herättää?
6. Henki ja hoitotyö muissa kulttuureissa
6.1 Paranemisen ilmiö Keniassa: käsitteitä ja taustaa
6.2 Yrttiparannustoiminta
6.3 Yrteillä parantamisen terapeuttinen prosessi
6.4 Henkisyys ja hengellisyys yrttiparannustoiminnassa
6.5 Lopuksi
7. Henki ja kuolema
7.1 Yhden vai usean kulttuurin Suomi?
7.2 Kuolema on läsnä pakolaisten kertomuksissa
7.3 Lopuksi
8. Diskussio: henki ja toivo


Facebooktwitterredditpinterestmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


CAPTCHA Image