Aila Wallin

Aila Wallin on työskennellyt organisaatiokonsulttina noin kahdenkymmenen vuoden ajan henkilöstökoulutuksen, työyhteisövalmennuksen ja työnohjauksen parissa. Asuessaan vuosina 2003-2007 kahdessa eri tavoin monikulttuurisessa maassa, hän kiinnostui soveltamaan aiempaa osaamistaan työyhteisöjen monikulttuurisiin kysymyksiin. Vuonna 2009 hän perehtyi kasvatustieteen maisteriopinnoissaan monikulttuurikompetenssiin osana ammatillista kasvua, jonka jälkeen hän on valmistellut väitöskirjaa työnohjauksesta monikulttuuriosaamisen edistäjänä.

Tältä pohjalta syntyneitä näkemyksiä työelämässä tarvittavista monikulttuurisista taidoista hän on koonnut Monikulttuuriosaaminen-teokseensa.

Aila Wallinin yhteystiedot ja lisätietoja hänen muista julkaisuista löytyvät hänen yrityksensä kotisivulta www.awailable.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image