Kuluttajat vaativat plaseboa – Erkki Leppänen

Kuluttajat vaativat plaseboa – Plasebovaikutuksen merkitys ja teho kuluttajamarkkinoinnissa

Kirja ei ole enää saatavissa
Kirjoittaja: Erkki Leppänen
Kustantaja: Klaava Media
Julkaistu: Syyskuu 2012
ISBN:
978-952-5901-37-5 (EPUB)
978-952-7074-05-3 (Amazon Kindle)

Plasebovaikutuksen merkitys ja teho kuluttajamarkkinoinnissa.

Kuluttajien ostopäätöksistä valtaosa ei perustu rationaalisiin kustannus/hyöty-analyyseihin. Kuluttajat ostavat tunnesyistä, mutta selittävät hankintoja itselleen ja muille järkisyillä. Plasebovaikutus on eräs sellainen tunnesyy.

Plasebo, lumelääke, tarkoittaa tässä yhteydessä yrityksen kykyä tuottaa hyödyllisiä vaikutuksia asiakkailleen lumelääkkeen keinoin. Plasebovaikutus on todellista. Kyse ei ole huijauksesta tai ilmiöstä, jota ei olisi olemassa. Jos kuluttaja esimerkiksi ostaa tiettyyn vaivaansa tuotteen, jonka hän uskoo auttavan, ja kokee olonsa paremmaksi tuotteen käytön jälkeen, on vaikutus todellista.

Kirjassa tutkitaan kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavia asioita, kuten uskomuksia, odotuksia, maailmankuvan muodostumista ja ehdollistumista tuttuihin asioihin. Markkinoijalla on monia plasebovaikutuksen tarjoamia keinoja, kuten hinta, palvelut, viestintä ja brändi vastatakseen kuluttajan mielihyvän kaipuuseen. Plasebovaikutus toimii silloin, kun asiakkaan omat aivot myyvät hänelle tuotteen.

Esimerkkitapausten avulla kirjassa analysoidaan plasebon avulla onnistuneita tuotteita ja palveluita. Lisäksi teoksessa esitellään konkreettinen toimenpidelista miten markkinoinnissa voi hyödyntää plasebovaikutusta.

Erkki Leppänen on eri puolilla maailmaa työskennellyt kokenut markkinoinnin ammattilainen. Hän on kirjoittanut useita myyntiä ja markkinointia käsitteleviä oppaita.

Osta kirja

Kirja ei ole enää myynnissä.