Tag Archives: tutkimus

Lähes jokainen etätyötä tekevä haluaa jatkaa sitä, mutta myös työn tehokkuudesta on huolehdittava

2019-03-22

Monet ammattilaiset, kirjailijat, artistit ja käsityöläiset ovat aina tehneet etätöitä – enemmän tai vähemmän itsekseen kotona tai muussa omassa työtilassa. Tietotyön ja freelance-työn lisääntymisen myötä yhä suurempi osa ihmisistä haluaa tehdä töitä jossakin muualla kuin häiriöherkässä toimistotilassa. Yleensä etätyöhön riittää kun internet- ja puhelinyhteys pelaa. Monilla moderneilla työpaikoilla tähän suhtaudutaan myönteisesti, mutta etätyöläisen omaksi haasteeksi jää työn tuottavuus. Tässä muutama vinkki.
tietotyöläisen työpiste kotona, kuva Manny Pantoja
Sosiaalisen median käyttöön ja markkinointiin työkaluja kehittävä yritys Buffer on julkaissut kyselyn State of Remote Work 2019 missä summataan etätyön hyviä ja huonoja puolia. Valtavalla äänivyöryllä, 99% kyselyyn vastanneista ihmisistä, oli vakaasti sitä mieltä, että etätyö on heille sopivin tapa työskennellä nyt ja jatkossa.
Buffer tutkimus: etätyö miellyttää kaikkia
Bufferin kyselyyn vastasi 2471 ammattilaista lähinnä Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Valtaosa työskentelee IT-alalla, palvelutehtävissä ja markkinoinnissa.

Etätyön hyödyt

Etätyön hyvät puolet. Buffer-tutkimus.
Suurimmiksi hyödyiksi omissa oloissaan työskentelylle laskettiin joustava aikataulu ja mahdollisuus painaa hommia juuri siellä missä itselle parhaiten sopii. Tämä selittää pitkälle myös toista etätyön herättämää trendiä, digitaalisia nomadeja, maailmalla matkaavia ammattilaisia, jotka samalla työskentelevät.

Kolmanneksi suosituin syy siirtyä etätyöläiseksi Bufferin kyselyssä oli saada olla enemmän aikaa perheen kanssa. Tässä on kuitenkin hyvä olla tarkkana. Jos on tarkoitus tehdä töitä kotona tai muussa omassa tilassa, se ei tarkoita aikaa, joka vietetään perheen kanssa. Hyvin harvassa työssä voi samalla pitää seuraa perheelle ja työskennellä. Etätyöläisiltä yleensä säästyy työpaikalle kulkemiseen käytetty aika, joten sen ajan voi tietysti käyttää mihin vain.

Etätyöläisen suurin huoli on liiallinen työtahti

Kaikenlaiset keskeytykset työhön, sosiaalisten kontaktien puute etätyöpäivän aikana ja kehno tuki kolleegoilta olivat ongelmia monelle, mutta eivät suinkaan kaikille. Bufferin kyselyn mukaan selkeästi suurimmaksi etätyöläisten huoleksi nousi vaikeus irrottautua töistä.
etätyön ongelmat. tutkimus; Buffer
Tämä todellakin on monen tuntemani etä- tai kotityöläisen tunnistama ongelma. Töiden lopettaminen ja jonkin täysin muun asian ajattelu tai tekeminen vaativat päätöksiä, joista pidetään kiinni.

Miten tuottava etätyöpäivä pitäisi jäsentää

Suuri osa etätyöläisistä yrittää jatkuvasti parantaa ajan käyttöään ja tuottavuuttaan. Yrittäjät kenties pohtivat joidenkin töiden siirtämistä alihankkijalle, freelancer ehkä miettii parempien työkalujen hankkimista ja kirjoittajat ja valokuvaajat päättävät viettää enemmän aikaa kadulla hakemassa uusia tarinoita ja näkökulmia.

Ennen kaikkea tuottava etätyö vaatii taukoja. Quartz kertoo Draugiem Groupin tutkimuksesta, jossa yritys seurasi työntekijöiden tekemisiä melkoisen tarkkaan sovelluksen avulla. Tämä applikaatio mittasi ajanjaksot mitä työntekijät käyttivät tehtäviinsä, ja vertasi tätä heidän aikaansaannoksiin.

Ideaali tietotyön jaksotus tämän tutkimuksen mukaan on 52 hommia ja 17 minuuttia mitä tahansa muuta kuin työtä. Tämä rytmi havaittiin parhaaksi keskittymiskyvyn kannalta.
Noin tunti työtä, noin vartti taukoa jaksotusta noudattaneet työntekijät eivät hairahtuneet Facebookin sivuille tai muuhun viihteeseen, jolla ei ollut merkitystä heidän työlleen.
Taukojen aikana oli oleellista irrottautua työasioista. Sillä oli virkistävä vaikutus.

Tutkimus paljasti työajan jaksotuksen lisäksi toisenkin tärkeän seikan: työtuntien määrä ei juurikaan vaikuttanut aikaansaannoksiin. Tärkeintä oli ajan käytön jaksotus. Taukoja päättäväisesti pitäneet työntekijät olivat selkeästi tuotteliaampia kuin vain pitkää päivää tehneet.

Pitäisikö lukulaitteen käyttö laskea ruutuajaksi?

2019-03-08

Monissa perheissä lasten (myös vanhempien) ruutuaikaa pyritään rajoittamaan, jotta he tekisivät jotain muutakin kuin seuraisivat mitä kirkkaalla puhelimen, tabletin tai television näytöllä tapahtuu. Entäs jos heillä on käytössään e-kirjojen lukulaite? Lasketaanko sen käyttö ruutuajaksi vai ei? Lukulaitehan ei normaalisti säteile valoa lainkaan, jollei valoa tarkoituksella laita päälle.
kobo aura h2o e-kirjojen lukulaite
Jokainen on varmaan nähnyt uutisia tutkimuksista, joissa kauhistellaan tietokoneiden, tabletien ja puhelinten näyttöjen tuijottamisen vaaroista silmille. Värinäytöt perustuvat LCD- tai LED- teknologiaan, joilla saadaan kirkkaat värit ja tarkka kuva kun näyttöä virkistetään tiuhaan. Yhtä paljon sosiaalisessa mediassa kiertää uutisia tutkimuksista, joissa näyttöjä ei havaita harmillisiksi silmille. Kumpi on totta?

Optikot suosittelevat taukoja

Pohjois-Amerikan optikot ovat päätyneet suositukseen, jossa kehotetaan ruudun tuijottajia pitämään taukoja. Tärkeintä on antaa silmien levätä riittävän usein. Heidän mukaansa sillä ei ole merkitystä mitä välinettä lukemiseen käyttää – paperikirjaa vai sähköistä kirjaa lukulaitteella tai tabletilla – vaan tärkeää on pitää taukoja 20 minuutin välein.

Toinen mielessä pidettävä asia optikkojen mukaan on valaistus. Jos paperilta lukee liian vähäisessä valossa, silmät rasittuvat, kuten ne rasittuvat jos näyttö on liian kirkas.
bebook e-kirjojen lukulaite ja kirjoja auringossa

Monta mielipidettä parhaiten lukemiseen ja oppimiseen soveltuvasta välineestä

Yksi pitää painetuista kirjoista ja toinen e-kirjoista. Kun kysytään mikä väline on paras lukemiseen ja oppimiseen, vastaukset ja tulokset vaihtelevat.

Tutkimusraportti LCD vs. E-ink: An Analysis of the Reading Behavior vetää johtopäätöksen, että lukunopeudessa ja lukutavoissa ei ole merkittäviä eroja paperin,lukulaitteen ja tabletin välillä. Kun koehenkilöille annettiin aikaa tutustua laitteisiin, erot välineiden kesken jäivät hyvin pieniksi.

“Kuten tiedämme aikaisemmista tutkimuksista E ink -lukulaitteelta lukeminen on hyvin samankaltainen prosessi kuin perinteisen paperikirjan lukeminen (Siegenthaler et al., 2011). Koska tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tablet-laitteelta lukeminen ei ole huonompaa kuin E ink –lukulaitteelta lukeminen, voimme päätellä, että tabletilta lukeminen keinovalossa ei ole huonompaa kuin perinteisen kirjan lukeminen.”
sininen taivas ja pilviä

Silmälaseihin sinisen valon suodatin

Värinäyttöjen sinisen valon on epäilty olevan erityisen haitallista silmille, yöunelle ja aiheuttavan vakavia sairauksia. Toiset tutkimukset osoittavat sinisen valon parantavan korkeasta verenpaineesta kärsiviä ihmisiä ja ehkäisevän muita sairauksia.

Tasapainoista lähestymistapaa hakevat tiedemiehet ovat kuitenkin sitä mieltä, että sinistä valoa on aina ollut, ja olemme aina olleet sen vaikutuksen alaisia. Katso esimerkiksi sinistä taivasta. Luonnollinen unirytmi ja ennen muuta riittävät yöunet ovat tärkeämpiä asioita kuin huolestuminen sinisestä valosta.

Minulle tarjottiin viime optikkokäynnillä sinisen valon suodattimella varustettuja linssejä uusiin silmälaseihin. Tutut pelotteluun perustuvat myyntiargumentit eivät kuitenkaan tehonneet.

Lukulaite ei välttämättä ole ruutuaikaa

Silloin kun lukulaitetta käytetään lukemiseen, sitä ei siis tarvitse laskea ruutuajaksi. Silmiä on silti hyvä lepuuttaa taukoja pitämällä. Valaistus on toinen tärkeä tekijä – ei liian vähän valoa, mutta ei myöskään liikaa.

Jos ruutuajan rajoituksella haetaan myös sosiaalisen median, kuten Instagramin, Whatsappin tai YouTuben käyttömäärän järkeistämistä, tähänkin lukulaitteet yleensä sopivat hyvin. Useimmissa lukulaitteissa ei ole sosiaalisen median sovelluksia eikä niihin ole niitä mahdollista ladata. Ainoastaan uusimmat, edistyneet lukulaitteet toimivat Android-ohjelmistolla, jolloin appseja voi ladata Google Play Storesta.

Pasila, Porilaisten marssi! Suomi on juuri voittanut lukemisen kulttuurin maailmanmestaruuden

2016-03-11

Yhdysvalloissa Central Connecticut State Universityn tutkija John W. Miller on analysoinut jo noin 40 vuotta syitä ja seurauksia lukutaidon ja lukutaidottomuuden kehittymiseen yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien kannalta. Kun hän ryhtyi tutkimaan asiaa maailmanlaajuisesti, ja laati tuloksista top 10 listan, paras maa oli Suomi.

Lukemisen kulttuurin maailman 10 kärjessä maat ovat:

1. Suomi
2. Norja
3. Islanti
4. Tanska
5. Ruotsi
6. Sveitsi
7. Yhdysvallat
8. Saksa
9. Latvia
10. Alankomaat

bebook e-kirjojen lukulaite ja kirjoja auringossa
Tutkimuksessa ei siis mitattu prosenttilukua kuinka moni kansalainen kussakin maassa osaa lukea, vaan kansalaisten lukukäyttäytymistä ja sitä tukevia resursseja. Kriteerit, joilla tutkija maita mittasi olivat:

– kirjastojen saatavuus ja kirjavalikoima
– sanomalehtien levikki ja saatavuus internetissä
– koulutusjärjestelmän saamat resurssit
– koulutusjärjestelmän tulokset erityisesti kirjallisten taitojen suhteen
– tietokoneiden lukumäärä kodeissa ja niiden käyttömahdollisuus.

Kaiken kaikkiaan Millerin tarkoituksena oli analysoida 200 maan tiedot, mutta sai lopulta käsiinsä luotettavaa dataa 61 maasta. “Tarkastelemamme tekijät osoittavat monitahoisen, mutta hienojakoisen kuvan kansakunnan kulttuurisesta elinvoimasta. Tämä paremmuusjärjestys ja lukutaito eri puolilla maailmaa ovat vahvaa näyttöä siitä, että lukutaitoon liittyvä kulttuuri on kriittinen menestystekijä yksilöiden ja kansakuntien kilpaillessa tulevaisuutemme määrittävissä tietotyöhön perustuvissa talouksissa”, Miller summaa lukemisen kulttuurin merkittävyyden.

Euroopan, EU-maiden ja erityisesti Pohjois-Euroopan menestys tässä maailmanmestaruuskilpailussa on vaikuttava suoritus.

Connecticut State Universityn tekemän World’s Most Literate Nations -tutkimuksen löydät täältä.

Takepart uutisoi aiheesta.

E-kirjojen lukijamäärä voimakkaassa kasvussa myös Suomessa

2015-11-11

Suomessa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan lukijoiden kiinnostus sähköisiin kirjoihin on nyt johtamassa myös toimintaan. E-kirjakauppojen asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2015 aikana 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin ryntäys on kohdistunut kotimaisiin digitaalisten kirjojen kauppoihin.

Myös kirjastot raportoivat reippaista kasvulukuja e-kirjojen lainaamisessa: Helsingin kaupunginkirjaston sähköisten kirjojen lainausmäärä vuonna 2015 on matkalla 60 prosentin kasvuun edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähes joka kymmenes suomalainen (9.4% tarkkaan ottaen tutkimuksen mukaan) ostaa vähintään yhden e-kirjan vuoden aikana.
e-kirjakauppa tabletilla
Tutkimuksen teki Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi verkkokyselynä, johon vastasi 1200 täysi-ikäistä suomalaista.

Elisan Kirjan liiketoimintajohtaja Essi Manner on iloinen nähdessään vuosien investoinnin e-kirjoihin alkavan tuottaa tulosta: “Viime vuonna kirjamyyntimme lähes tuplaantui. Myös tänä vuonna e-kirjojen myynti jatkaa vahvaa kasvuaan. E-kirja on osa digitaalista elämäntapaa. Kun niihin on kerran tutustunut, huomaa jatkossakin lukevansa sähköisiä kirjoja.”

Paperikirja on yksi suosituimpia lahjaesineitä, mutta myös e-kirjoja voi ostaa lahjaksi. E-kirjakaupoissa, kuten Elisa Kirja, Elibris ja Ellibs on mahdollista ostaa määrähintainen lahjakortti. Annat lahjakortin haluamallesi henkilölle, joka naputtelee lahjakortilla olevan koodin verkkokaupan kassalla kirjan maksamisen sijaan ja saa näin ladattua lahjakirjan itselleen kaupasta.

Elisan tiedote aiheesta.

Maailmanlaajuisten kirjamarkkinoiden odotetaan kasvavan lähivuosina vakaasti

2015-06-22

Siinä missä Suomessa murehditaan vuosikausien ajan vakaasti laskenutta kirjamyyntiä ja instituutioiksi muodostuneiden hienojen kirjakauppojen omistuksen siirtymistä ulkomaille, maailmanlaajuisesti kirjabisnes on kasvuala. Konsulttiyhtiö PWC arvioi koko kirja-alan keskimääräisen vuosittaisen kasvun olevan 1,3 prosenttia vuoteen 2019 asti. Kasvu on yksinomaan e-kirjojen myynnin voimakkaan lisääntymisen ansiota, sillä painettujen kirjojen myynti laskee.

PWC on yksi suurista maailmanlaajuisesti toimivista konsulttiyhtiöistä. Yhtiö on julkaissut Global Entertainment and Media Outlook 2015-2019 raportin, missä arvioidaan globaalin viihde- ja mediamarkkinan kehittymistä vuoteen 2019 asti. Koko raportin voi ostaa PWC:n sivulta, mutta tässä muutama poiminta sen kirjamarkkinoita koskevasta osuudesta.

pwc: media outlook 2019, maailmanlaajuinen liikevaihto kaikki kirjat

Koko maailmanlaajuisen kirjamarkkinan (kuluttaja-, ammatti-, oppi- ja tiedekirjat) odotetaan kasvavan 128 miljardin dollarin liiketoiminnaksi vuoteen 2019 mennessä. Vuonna 2014 kirjamarkkinat olivat $120 miljardin kokoluokkaa, josta saadaan keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi 1,3% (CAGR). Satoja vuosia vanhalle liiketoiminnalle, joka elää suurinta murroskauttaan sitten painokoneen keksimisen, tällainen kasvuprosentti on loistava saavutus – mikäli se toteutuu. Suomen kirja-alan kokonaistilanteesta kerrotaan tarkemmin tässä jutussa.

Kuluttajille suunnattujen kirjojen menekin vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 0,8 prosenttia vuoteen 2019 asti. Tarkastelujakson loppua kohti sähköisten kirjojen myynnin kasvun odotetaan kiihtyvän ja nostavan koko markkinaa. Oppikirjojen myynti nousee nopeammin kuin kuluttajille tarkoitettujen kirjojen myynti, josta syystä koko markkinan kasvu on suurempi kuin kuluttajakirjojen myynnin kehitys.

pwc: media outlook 2019, kuluttajakirjat

Oppikirjojen myynnin PWC odottaa kasvavan keskimäärin 2,0% vuosittain maailmanlaajuisesti. Ammattikirjallisuuden myynti lisääntyy vuosittain 1,6% vauhtia. Oppikirjojen hyvän kasvun lähtökohta on sähköisen oppimateriaalin yleistyminen, ja samaan aikaan painettujen oppikirjojen myynnin odotetaan laskevan vain marginaalisesti.

pwc: media outlook 2015-2019, oppikirjat

PWC:n konsultit uskovat löytäneensä avaimen kirjamarkkinoiden kasvuun lähivuosina: tablet-laitteet. Niissä maissa, joissa on korkea – yli 50% – tabletien levinneisyys kotitalouksiin, on myös korkea e-kirjojen omaksumisaste. Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Singapore ja Etelä-Korea ovat tästä esimerkkejä. Näissä maissa e-kirjojen osuus kuluttajakirjoista odotetaan tarkasteluajanjaksona nousevan 40 prosenttiin, joka puolestaan vetää koko kirjamyyntiä kasvuun.

pwc: media outlook 2019, tablets

Suomessa tabletien yleisyys kotitalouksissa oli helmikuussa 2015 Tilastokeskuksen mukaan noin 45%. Niin lähellä edelläkävijämaita Suomessa tabletien käytössä ollaan, että tabletit eivät täällä selitä sähköisen kirjallisuuden hidasta leviämistä, vaan muitakin syitä täytyy olla.

Suomalaiset kansainvälisen vertailun kärjessä verkkouutisten käytössä

2015-06-17

Suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa siirtyneet muita maita nopeammin verkossa julkaistavien uutisten lukijoiksi. Uutisten seuraajan iällä on kuitenkin väliä, sillä tärkeimmän uutisvälineen – televisio vai verkko – ikäkeskiarvo kulkee suunnilleen 45 ikävuoden kohdalla. Suomalaiset ovat kaikesta huolimatta muita maita innokkaimpia edelleen maksamaan uutisista.

Tutkimustiedot on julkaissut Reuters Institute for the Study of Journalism. Digital News Report 2015 – Tracking the Future News on laaja, yli 20 000 vastaajaa 12 maassa käsittävä median käyttötutkimus. Erityisen mielenkiintoiseksi tutkimuksen tekee se, että Suomi on yksi mukaan otetuista maista. Reuters esittelee laajaa raporttia omalla sivustollaan.

Muutama mielenkiintoinen poiminta tutkimusraportista kertoo seuraavaa. Kun tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin mikä monesta heidän käyttämästään uutislähteestä on se kaikkein tärkein, suomalaiset olivat muihin maihin verrattuna eniten verkkouutisten kannalla. Ranskalaiset seurasivat eniten televisiouutisia. Suomen lisäksi Australiassa, Tanskassa, Brasiliassa, Irlannissa ja USA:ssa pidettiin internetiä tärkeämpänä uutislähteenä kuin televisiota. Sanomalehtiä ei pidetty missään tärkeimpänä uutislähteenä.

Pääuutislähde verkko vai tv,  Reuters

Ikä vaikuttaa ratkaisevasti median käyttötapoihin. Nuoret seuraavat uutisia verkosta, ja yli 55-vuotiaat televisiosta. Sanomalehtiä ei mikään ikäryhmä nostanut tärkeimmäksi uutislähteeksi. Suunnilleen 45 vuoden ikä näyttää olevan vedenjakaja sille, onko verkko vai perinteinen media tärkein uutislähde. Nyt vuonna 2015 45 vuoden ikäiset olivat noin 15-vuotiaita kun PC-tietokoneet saapuivat Suomeen. He olivat noin 25-vuotiaita kun kännykät yleistyivät nopeasti ja 35-vuotiaita kun laajakaista lopulta tavoitti suomalaiset kodit.

Ikäryhmä tärkein uutislähde, Reuters

Ehkä hieman yllättävää, mutta muihin maihin verrattuna suomalaisia oli suhteellisesti eniten uutisista maksavien joukossa.

uutisista maksaminen, Reuters

Reutersin koko 112-sivuinen englanninkielinen tutkimusraportti löytyy täältä.

Quartz raportoi tutkimuksesta.