Sotataidon mestareita

Teollistuvan yhteiskunnan sotahistoriaa 1700-luvulta nykypäiviin

Kirjan kansikuva: Sotataidon mestareita

EI SAATAVILLA

Kirjoittaja: Juha Vahe
Julkaistu: Syyskuu 2016
Julkaisija: Klaava
ISBN:
978-952-7074-69-5 (Amazon Kindle)
978-952-7074-70-1 (EPUB)
978-952-7074-71-8 (Apple)

Onko yksi sotapäällikkö taitavampi kuin toinen? Käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat sodankäynnin lopputulokseen, kuten myös olosuhteet ja teknologia, mutta johtamistaidolla voi olla niitäkin suurempi merkitys menestykseen.

Kirjassa Sotataidon mestareita keskitytään länsimaiseen sotataitoon – Euroopassa syntyneeseen oppiin ja teknologiaan – 1700-luvulta nykyaikaan. Lähtökohtana on 1700-luvun alku, koska silloin ruutiaseet olivat jo käytössä suurella osalla sotilaista, ja sotataidon kehitys harppasi pitkiä askeleita eteenpäin teollistumisen myötä. Länsimaissa käytetyt menetelmät on vähitellen otettu käyttöön koko maailmassa.

Painopiste on sotataidossa, siis siinä, miten sodittiin esimerkiksi Waterloossa, USA:n sisällissodassa, maailmansodissa tai Kuwaitissa. Sotataidon historian ohessa kirjassa vertaillaan myös eri aikakausien taisteluita toisiinsa: mitkä olivatkaan Napoleonin ja Hitlerin todelliset johtamistaidot? Kirjassa oikaistaan myös suomenkielisessä kirjallisuudessa esiintyneitä käsityksiä esimerkiksi musketeista.

Suomen sotahistoriaa ja turvallisuuspolitiikkaa kirjassa taustoitetaan erikseen. Vaikka sotilasliittoihin, kuten NATOon ei teoksessa otetakaan kantaa, sisällöstä avautuva laaja näköala tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ymmärtää Suomen asemaa liitoissa ja niiden ulkopuolella.

Kirja on selkeä katsaus sotataidon ja -teknologian kehityksen historiaan 1700-luvulta alkaen. Tapahtumat avautuvat kaikille historiasta kiinnostuneille ilman aiempaa sotahistorian tuntemista. Runsas kuvitus ja kartat näyttävät sodan kaikki puolet – sen väistämätöntä julmuutta unohtamatta.

Juha Vahe on aiemmin julkaissut 10 historia-aiheista kirjaa.

Sisällysluettelo

Johdanto
Miksi on sotalaitoksia?
  Sotien syyt
  Sodan politiikkaa
Asevoimat
  Henkilöstö
  Asevoimien koko
Sotataito
  Operaatiotaidosta
  Asevoimien potentiaalinen rooli
Aseet ja aselajit
  Käsitteistä
  Ratsuväki
  Jalkaväki
  Musketti
  Pistin
  Jalkaväen lajit
  Kenttätykistö
Sotilasorganisaatio
  Eräitten maitten asevoimien ominaispiirteitä 1700-luvulta alkaen
1700-luvun sotataidon erityispiirteitä
Ranskan vallankumouksen mullistukset
  Divisioona ja armeijakunta
Napoleon
  Austerlitzin taistelu
  Euroopan herruuden mahdottomuus
  Ranskalaiset esikunnat
  Napoleon ja sotataito
  Napoleon Hitleriin verrattuna
  Napoleonin sotataidon vaikutteet
Sotataidon teoreetikkoja
  Jomini
  Clausewitz
USA:n sisällissota 1861 – 1865
Preussin armeijan murros 1800-luvulla
  Upseerikoulutuksen kehittäminen Euroopassa 1800-luvulla
  Preussin asevoimien kehityksen alkuvaiheita 1800-luvulla
  Itsenäinen ajattelu Preussin ja Saksan upseeriston vahvuutena
  Saksan yhdistymis- ja laajentumissodat
  Schlieffen-suunnitelma ja sen kritiikki
  Voitiinko sotahistoriasta oppia 1900-luvun alussa?
Ensimmäinen maailmansota 1914 – 1918
  Sodan välittömät syyt
  Ensimmäisen maailmansodan alku
  Asemasota
  Yritykset murtaa asemasodan pattitilanne
  Ilmasodan alku
Merisota
  Purjelaivojen kausi
  Höyryvoima ja panssarointi
  Merisota Euroopassa 1900-luvulla
Toinen maailmansota
  1930-luvun armeijat
  Saksan jälleenvarustautuminen
  Mikä oli Saksan panssariaseen voima?
  Salamasodan sotataitoa
  Saksan kahden rintaman sota
  Käänne itärintamalla
  Yhdysvallat liittyy sotaan
  Käänne lännessä
  Ilmasota Euroopassa
  Japani
  USA:n vastahyökkäykset Tyynellä valtamerellä
  Eri maitten sodanjohdon tarkastelua
  Saksa
  Neuvostoliitto
  Iso-Britannia
  Yhdysvallat
  Toisen maailmansodan sotilaskomentajia
Toisen maailmansodan tekninen perintö
  Ydinase
  Ydinsodan uhka
  Tavanomaiset aseet
Taisteluesimerkkejä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta
  Helikopterit ja Vietnamin sota
  Falklandin sota
  Taistelu Kuwaitista
Suomen sotahistoriasta
Yhteenveto
  Tiedustelu ja erikoisjoukot
  Epätavanomainen sodankäynti
  Pioneeriaselaji
  Taistelulajit
  Taistelumoraalista
  Johtamisen ja viestityksen kehitys 300 vuodessa
  Huolto
  Sotilasliitoista
  Terveydenhoito
Loppukatsaus
Viitteet
Lähteet
  Kuvien lähteet
  Lähdeluettelo