Lukevatko lapset vähemmän vai siirtyykö taito ja halu lukea uusiin välineisiin?

Britannian National Literacy Trust teki laajan tutkimuksen vuonna 2011 lasten ja nuorten lukemistavoista. Koska säätiö oli tehnyt vastaavan tutkimuksen vuonna 2005, se pääsi vertailemaan mahdollisia muutoksia. Niitähän ilmeni. Kuudessa vuodessa vapaa-ajallaan lukevien lasten ja nuorten määrä oli vähentynyt. Kun 2005 neljä kymmenestä luki omalla ajallaan, 2011 kolme kymmenestä harrasti lukemista.

National Literacy Trust -säätiö on huolestunut kehityksestä, sillä se uskoo lukemisen johtavan lapset parempiin saavutuksiin. Toisaalla raportissa säätiö kuitenkin myöntää asiayhteyden kaipaavan lisätutkimusta.

Säätiö kysyi lukemistapoja yli 21000 eri puolilla Britanniaa asuvalta 8-16 vuotiaalta koululaiselta. Tässä pitkän tutkimusraportin yksi yhteenvetokaavio.

National Literacy Trust
Osuus lapsista ja nuorista, jotka lukevat koulu-ajan ulkopuolella vuosina 2005 ja 2011.

Sanomalehtien, aikakauslehtien, sarjakuvien ja nettisivujen lukeminen on vähentynyt dramaattisesti vuodesta 2005 vuoteen 2011. Verkkosivujen lukemisen vähenemistä selittänee monen nuoren siirtyminen sosiaalisen median, kuten Facebookin ja YouTuben käyttöön. Näitä palveluita ei ollut olemassa vuonna 2005.
Tekstiviestien lukeminen on lisääntynyt.
Sähköpostien ja kertomakirjallisuuden lukeminen on pysynyt lähes samalla tasolla kuin kuusi vuotta aiemmin.

Raportti ei erottele perinteisen median ja digitaalisen median käyttöä. Toisaalla raportissa on tulokset lukemiseen eniten käytetyistä välineistä. Kolme hallitsevaa lukuvälinettä ovat paperi, tietokone ja puhelin.

50% nuorista kertoi nauttivansa lukemisesta paljon, 10% ei pitänyt siitä lainkaan ja 38% piti lukemisesta hiukan.

Tutkimuksessa n myös lyhyt vertailu vuoteen 2010, sillä esimerkiksi e-kirjoja tai tablet-laitteita ei massamarkkinoiden kannalta vielä ollut olemassa vuonna 2005. Esimerkiksi e-kirjoja ja tietokirjallisuutta luettiin vuonna 2011 hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Säätiön englanninkielisen raportin voi ladata täältä.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image