HelMet-kirjastossa voimakasta kasvua sähköisen kirjallisuuden lainoissa kahden viime vuoden aikana

Suomessa julkiset kirjastot heräsivät ensimmäisten joukossa kirjallisuuden uuteen aikaan: kirjastot ovat lainanneet e-kirja ja lukulaitteita sekä opastaneet kansalaisia niiden käyttöön jo vuosia. HelMet-kirjaston kahden viime vuoden ajan voimakkaasti kasvaneen e-kirjojen lainamäärien perusteella näyttää siltä, että kirjastot ovat mukana sähköisen kirjallisuuden kehityksessä Suomessa.

Helmet-kirjaston e-kirjojen lainausmäärät
Tietolähde: HelMet-kirjasto.

Pääkaupunkiseudun kirjastolaitos HelMet ynnäsi yhteen vuoden 2013 lainausluvut, ja huomasi e-kirjojen ja e-lehtien lainausmäärien kasvaneen hurjasti edellisiin vuosiin verrattuna. Kuten yllä olevasta kaaviosta käy ilmi, e-kirjojen lainausmäärät kääntyivät vuonna 2012 ja 2013 erittäin voimakkaaseen nousuun. Määrät yli kaksinkertaistuivat kumpanakin vuonna.

Vuonna 2013 HelMet tarjosi peräti kolmea e-kirjojen lainausjärjestelmää: Ebib, Ellibs ja Overdrive. Näiden yhteenlaskettu lainamäärä oli 46 600 vuonna 2013. Vuonna 2014 kirjasto aikoo selvitä englanninkielistä kirjallisuutta tarjoavalla Overdrive-järjestelmällä ja suomalaisella Ellibs-järjestelmällä, jossa voi valita lataako kirjan omalle laitteelle vai lukeeko sen verkkoyhteyden yli.

Selitystä miksi juuri nyt – vuodesta 2012 eteenpäin – kirjastossa on tapahtumassa nopeaa kehitystä sähköisen kirjallisuuden yleistymiselle voi hakea useasta asiasta:

– Kirjaston aktiivisuus sähköisen kirjallisuuden tarjoajana ja lukijoiden opastajana.
– Tabletien nopea yleistyminen Suomessa parin viime vuoden aikana. Tabletilla on helppo lainata ja lukea lainakirjaa tarvitsematta käyttää perinteistä tietokonetta.
– Hitaasti, mutta varmasti kasvava suomenkielisen e-kirjallisuuden valikoiman kasvu.

Helmet-kirjasto, e-lehtien lainausmäärä 2013

E-kirjoja nopeampi menestys HelMet-kirjastossa on ollut sähköisten lehtien lainauksien vauhdikas ensimmäinen vuosi (2013). HelMet tarjosi lainaajille sähköisten lehtijärjestelmien Zinio, ePress ja PressPlay tuotevalikoimaa. Varsinkin Zinion lehtitarjonta kiinnosti, sillä noin 200 000 lainaa kohdistui sieltä saataviin lehtiin. E-lehtien koko lainamäärä oli 237 000 vuonna 2013.

Kaikkien kirjojen lainausmääriin suhteutettuna e-kirjojen lainaaminen on vielä vähäistä. Ahkerat lukijat lainasivat perinteisiä kirjoja 12 miljoonaa kertaa HelMet-kirjastoista vuonna 2013.

Kirjailijoiden ja heidän teoksiaan julkaisevien toimijoiden toimeentulon puolesta olisi joka tapauksessa suotavaa, että heille maksettaisiin lainauskorvausta myös e-kirjoista, aivan kuten paperikirjojen lainoista.


Facebooktwitterredditpinterestmail
Categories Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image