Kirjailijat ovat jo tarttuneet tekoälyn apuun

publishdrive-yhtön kysely kirjailijoille
Publishdriven kysely: Voisitko ajatella käyttäväsi tekoälyä editointitehtävissä tulevaisuudessa? Suurin vastaajaryhmä hyödyntää sitä jo nyt.

Kirjailijoiden projektit uuden teoksen aikaansaamiseksi ovat usein pitkäkestoisia ja työläitä. Ei ole yllättävää, että suhteellisen nopeasti kirjailijat vähintään kokeilevat mitä uuden teknologian, kuten tekoälyn avulla saa aikaan. Joidenkin mielestä tekoäly on jo niin kehittynyttä, että antavat algoritmin kirjoittaa koko kirjan heidän puolestaan (5,9% kyselyyn osallistuneista kirjailijoista). Digitaalisten kirjojen jakeluun keskittynyt yhtiö PublishDrive julkaisi äskettäin tuloksia kyselystä, jossa se selvitti miten kirjailijat tekoälyyn suhtautuvat.

PublishDrive kysyi tekoälyn käytöstä kirjailijan työssä 250 kirjailijalta ja kustantajalta. Mukana oli myös kirja-alan markkinointi-, myynti- ja johtohenkilöitä.

Tässä muutama keskeinen luku kyselyn tuloksista tekoälyn vaikutuksesta kirjailijan työhön.

  • 39,7% kirjailijoista hyödyntää jo nyt tekoälyn apua käsikirjoituksen editoinnissa.
  • 26,8% kirjailijoista käyttää tekoälyyn perustuvia työkaluja ideointiin.
  • 21,6% soveltaa tekoälyn tuottamaa tekstiä kirjan kirjoittamiseen, mutta muokkaa tekstin omaksi.
  • 19,6% hyödyntää tekoälyä käsikirjoituksen jäsentämiseen, ja 11,1% erityisesti sen organisointiin.
  • 18,3% soveltaa tekoälyä kirjojen hahmojen luomiseen.
  • 12,4% on valmis investoimaan enemmän tekoälyn apuun, esimerkiksi erityiseen kirjoittamista auttavaan sovellukseen.
  • 5,9% myöntää luottavansa tekoälyyn niin paljon, että antaa sen kirjoittaa koko kirjan.

Pelkkien lukujen lisäksi kyselyssä nousi pinnalle huoli tekijänoikeuksista ja plagioinnista. Nykyiset tekoälypalvelut toimivat siten, että ne opetetaan valtavalla määrällä tekstiä tai kuvia. Nämä aineistot on usein kopioitu kirjoista ja internetistä. Algoritmien tuottama tekstit ja kuvat voivat olla suoria kopioita tai synteesi useammasta lähteestä. Tekoälyn hyödyntäjä ei voi kuitenkaan tietää mistä ja miten paljon algoritmin tuotoksesta on suoraa kopiota.

Kirjojen kääntämisessä tekoälyn odotetaan ottavan vahvan roolin.

Markkinoinnin odotetaan hyödyntävän tekoälyä vähintään kampanjoinnin suunnittelussa ja markkinoinnin tarkassa kohdentamisessa.