Tutkimus: tablet-laitteilla positiivinen vaikutus opiskeluun

Yhdysvalloissa Illinoisin yliopistossa tehtiin muutama vuosi sitten kokeilu, joka oli oikeastaan tuomittu epäonnistumaan. Yliopiston opiskelijoille annettiin Apple iPad –tabletit ja käskettiin käyttämään laitteita opiskelun apuvälineinä. Opiskelijoilla ei tarjottu muita välineitä, sovelluksia, apua eikä yliopistolla myöskään ollut opintoja tukevaa tietojärjestelmää. Silti kokeilu onnistui.

Illinois yliopisto, tablet-tutkimus

Kokeilu tehtiin jo vuonna 2011, mutta siitä raportoitiin vasta loppuvuonna 2014. Jokainen Illinoisin yliopiston teknologian Master of Science –ohjelmaan osallistuva opiskelija sai Apple iPad –tabletin. Opiskelijoille kerrottiin, että tabletia sai käyttää kuten parhaaksi näki opiskelun tehostamiseen. Opiskelijat saivat vapaat kädet tehdä tableteilla mitä halusivat, sillä laitteisiin ei asennettu mitään lukituksia tai estoja. Yliopiston puolelta ei myöskään tarjottu tukijärjestelmiä.

Tutkittavat olivat 22-43 vuotiaita saman kurssin opiskelijoita.

Illinois yliopisto, tablet-tutkimus

Tutkimusraportin päähuomiot ovat:
1. Opiskelijoiden viestintä henkilökunnan ja muiden opiskelijoiden kanssa lisääntyi. Sähköpostin käyttö, kurssin nettisivujen lukeminen ja aineiston haku lisääntyivät.
2. Tablet korvasi kynän ja paperin muistiinpanovälineinä valtaosalla opiskelijoista. Enemmistö suosi tabletia kirjojen ja dokumenttien mukana pitämiseen paperin sijaan. Kirjoittamiseen opiskelijat käyttivät pääasiassa edelleen kannettavia tietokoneitaan.
3. Opiskelijat näkivät tabletin roolin varsinaista tietokonetta täydentävänä apuvälineenä.

Kurssin lopussa 80% opiskelijoista kertoi lukevansa mielellään ruudulta, ja tulostavansa enää harvoin dokumentteja paperille.

Tuore kotimainen tietopaketti samasta aiheesta on äskettäin julkaistu kirja Laatua! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Kirjassa on kymmeniä artikkeleita perinteisen ja sähköisen opiskelun suhteesta (tai paremmuudesta). Kirjoittajat viittaavat arviolta satoihin tutkimuksiin oppimisesta, teknologiasta, välineistä ja pedagogiasta. Yhtä totuutta ei kirjan artikkeleista ja viittauksista löydy.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.


CAPTCHA Image