World Wide Webin keksijä Tim Berners Lee on tehnyt sopimuksen hyvän käytöksen internetille

Monia aktivisteja, poliitikkoja ja hallituksiakin on arveluttanut internetin suuryhtiöiden, kuten Googlen, Facebookin ja Amazonin dominoiva asema ja niiden strategia kansalaisia kohtaan. Varsinkin yksityisen datan keruu ja vahingollisten väitteiden levittämisen salliminen ovat jatkuvasti esillä. Nyt World Wide Web -teknologian 30 vuotta sitten keksinyt Tim Berners Lee on sitä mieltä, että suuryhtiöidenkin on noudettava hyviä tapoja. Hän on perustanut Contract for the Web -liikkeen (Web-sopimus), jonka tarkoituksena on luoda sopimus toimintatavoille, joita hallitukset, yritykset ja yksittäiset ihmiset noudattavat internetissä.

Sopimus koostuu yhdeksästä periaatteesta:

Julkinen hallinto

 1. Huolehtikaa siitä, että kaikki kansalaiset pääsevät internetiin.
 2. Pitäkää internet kaikkien saatavilla kaiken aikaa.
 3. Kunnioittakaa ja suojelkaa kansalaisten yksityisyyttä ja oikeutta omiin tietoihinsa.

Yritykset

 1. Pitäkää internet hinnaltaan ja saavutettavuudeltaan kaikkien ulottuvilla.
 2. Kunnioittakaa ja suojelkaa kansalaisten yksityisyyttä ja oikeutta omiin tietoihinsa, jotta verkossa toimimiseen voi luottaa.
 3. Kehittäkää teknologioita jotka tukevat ihmisyyden parhaita puolia ja kyseenalaistavat huonot puolet.

Kansalaiset

 1. Luokaa uutta ja tehkää yhteistyötä Webissä.
 2. Rakentakaa vahvoja yhteisöjä, jotka kunnioittavat sivistynyttä kanssakäymistä ja inhimillistä arvokkuutta.
 3. Taistelkaa Webin puolesta.

Sopimuksen ovat laatineet pääosin 10 organisaatiosta koostunut ydinryhmä, johon kuuluvat:

 • Saksan ja Ranskan hallitukset
 • Web Foundation, Wikimedia, Avaaz, Cipesa, NewNow
 • Pango, Google, Microsoft

Sopimuksen ovat hyväksyneet sadat yritykset, organisaatiot ja yksittäiset ihmiset, kuten Google, Facebook ja Twitter. Hyväksyjien joukkoon voi liittyä edelleen.

Väistämättä herää kysymys mitä nämä hyvin tunnetut ihmisten yksityisten tietojen kalastajat joukossa tekevät. Niiden tämän hetkinen liiketoiminta perustuu mahdollisimman suuren ja täsmällisen tietomäärän hankkimiseen ja tietojen myymiseen mainostajille. Jokaisella on luonnollisesti omat motiivinsa. Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on tosin alkuvuonna 2019 ilmoittanut yhtiön ottavan yksityisyyden yhdeksi kärkihankkeekseen, jota monet yhtiötä läheltä seuraavat asiantuntijat ovat kummastelleet.

Joka tapauksessa, Contract for the Web on saanut pitkien pohdintojen päätteeksi sopimuksen valmiiksi, ja moni merkittävä organisaatio on sen hyväksynyt. Seuraavaksi aktiiviset jäsenet aikovat laatia yksityiskohtaisempia pykäliä ja pyrkivät vaikuttamaan siihen, että sopimusta todellakin noudatettaisiin.

Tim Berners Lee käynnisti äskettäin toisenkin projektin: Solid. Sen tavoitteena on luoda henkilökohtaisen datan tallennus- ja välitysmekanismi, jossa jokainen yksilö hallitsee ja vastaa omasta datastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *