Facebook lupaa maksaa riippumattomille journalisteille ja bloggaajille artikkelien julkaisemisesta

facebookin toimisto brasilia. kuva facebook.
Facebookin Sao Paulon toimiston kirjoitusseinää.

Facebookin ja sosiaalisen median liiketoimintamalli yleensäkin on aika nerokas. Tarjotaan ihmisille välineet tuottaa sisältöjä, jota toiset lukevat, katselevat ja kommentoivat. Mainostulot ja ihmisten henkilökohtaisten tietojen myyntitulot Facebook ja muut pitävät sitten kokonaan itsellään. Nyt Facebook on valmistelemassa ohjelmaa, jossa yhtiö kuitenkin maksaa journalisteille, bloggaajille, ja muille kirjoittajille palkkion Facebookissa julkaistuista artikkeleista.

Axios kertoo saaneensa Facebookin kirjoittajille suunnatusta ohjelmasta seuraavat yksityiskohdat:

  • Ohjelmaan osallistuminen on kirjoittajille ilmaista. Ammattimaisille kirjoittajille on luvassa palkkio.
  • Julkaisualusta integroidaan Facebook Pages -tuotteeseen.
  • Lukijoiden on mahdollista tilata jokaiselta haluamaltaan kirjoittajalta uutiskirje.
  • Facebook tarjoaa tilastointi- ja analytiikkatyökaluja kirjoittajille.
  • Ohjelman toteutus alkaa Yhdysvalloista kevään 2021 aikana.

Variety on saanut Facebookin uutisista ja uutisyhteistyöstä vastaavilta johtajilta lausunnon: ”Suuri osa tästä ohjelmasta on tarkoitettu tukemaan riippumattomia paikallisia journalisteja, jotka usein yksin kirjoittavat määrätyn yhteisön asioista”.

Maaliskuussa 2021 Facebook ilmoitti laajentavansa olemassa olevaa, saman suuntaista videoiden tekijöille tarkoitettua ohjelmaansa. Jos Facebookin videotuottajia rahalla houkutteleva ohjelma oli aiemmin suunnattu YouTube-videoiden kilpailijaksi, nyt yhtiö hakee nimenomaan lyhyiden videoiden ja pelivideoiden tuottajia. TikTok ja pelivideoiden katselupalvelut ovat selkeästi Facebookin tähtäimessä.

Nämä jo suositut palvelut kilpailevat kirjoittajista ja lukijoista tulevan Facebookin ohjelman kanssa

Kilpailutilanne voi olla Facebookin johdon mielessä myös kirjoittajille suunnatun ohjelman valmistelussa. Parin viime vuoden aikana varsinkin kaksi artikkeleiden julkaisupalvelua on saanut huomiota ja suosiota niin kirjoittajien kuin lukijoidenkin keskuudessa. Nämä ovat Medium ja Substack.

medium julkaisupalvelun kotisivu

Medium on kerännyt laajan kirjoittaja- ja lukijakunnan julkaisualustalleen muutaman vuoden aikana. Julkaistuja artikkeleita voi lukea muutaman ilmaiseksi kuukaudessa, mutta seuraavista on maksettava tilausmaksu. Tätä lukijoilta kertyvää tilausmaksua Medium jakaa niiden kirjoittajien kesken, jotka ovat halunneet mukaan maksullisten artikkelien joukkoon.

substack julkaisualustan kotisivu

Substack tarjoaa kirjoittajille julkaisualustan, uutiskirjeen hallintatoiminnon ja rahankeruutoiminnon. Konseptina on tarjota työkalut kirjoittajille, jotka julkaisevat artikkelinsa palvelussa, keräävät omin voimin uutiskirjeelleen tilaajia, ja pyrkivät saamaan mahdollisimman monta maksavaa lukijaa jutuilleen ja uutiskirjeilleen. Näistä maksuista kirjoittaja voi kerryttää tuloa itselleen.

Yhteistä Mediumin ja Substackin palveluille on se, että tulovirran kerryttäminen kirjoittajalle vaatii suuren lukija/tilaajamäärän. Todennäköisesti näin on myös Facebookin kanssa. Suurilla kielialueilla on suuriin lukijamääriin luonnollisesti realistisemmat mahdollisuudet kuin pienillä kielialueilla.