Tag Archives: kirjamarkkinat

Maailmanlaajuisten kirjamarkkinoiden odotetaan kasvavan lähivuosina vakaasti

2015-06-22

Siinä missä Suomessa murehditaan vuosikausien ajan vakaasti laskenutta kirjamyyntiä ja instituutioiksi muodostuneiden hienojen kirjakauppojen omistuksen siirtymistä ulkomaille, maailmanlaajuisesti kirjabisnes on kasvuala. Konsulttiyhtiö PWC arvioi koko kirja-alan keskimääräisen vuosittaisen kasvun olevan 1,3 prosenttia vuoteen 2019 asti. Kasvu on yksinomaan e-kirjojen myynnin voimakkaan lisääntymisen ansiota, sillä painettujen kirjojen myynti laskee.

PWC on yksi suurista maailmanlaajuisesti toimivista konsulttiyhtiöistä. Yhtiö on julkaissut Global Entertainment and Media Outlook 2015-2019 raportin, missä arvioidaan globaalin viihde- ja mediamarkkinan kehittymistä vuoteen 2019 asti. Koko raportin voi ostaa PWC:n sivulta, mutta tässä muutama poiminta sen kirjamarkkinoita koskevasta osuudesta.

pwc: media outlook 2019, maailmanlaajuinen liikevaihto kaikki kirjat

Koko maailmanlaajuisen kirjamarkkinan (kuluttaja-, ammatti-, oppi- ja tiedekirjat) odotetaan kasvavan 128 miljardin dollarin liiketoiminnaksi vuoteen 2019 mennessä. Vuonna 2014 kirjamarkkinat olivat $120 miljardin kokoluokkaa, josta saadaan keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi 1,3% (CAGR). Satoja vuosia vanhalle liiketoiminnalle, joka elää suurinta murroskauttaan sitten painokoneen keksimisen, tällainen kasvuprosentti on loistava saavutus – mikäli se toteutuu. Suomen kirja-alan kokonaistilanteesta kerrotaan tarkemmin tässä jutussa.

Kuluttajille suunnattujen kirjojen menekin vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 0,8 prosenttia vuoteen 2019 asti. Tarkastelujakson loppua kohti sähköisten kirjojen myynnin kasvun odotetaan kiihtyvän ja nostavan koko markkinaa. Oppikirjojen myynti nousee nopeammin kuin kuluttajille tarkoitettujen kirjojen myynti, josta syystä koko markkinan kasvu on suurempi kuin kuluttajakirjojen myynnin kehitys.

pwc: media outlook 2019, kuluttajakirjat

Oppikirjojen myynnin PWC odottaa kasvavan keskimäärin 2,0% vuosittain maailmanlaajuisesti. Ammattikirjallisuuden myynti lisääntyy vuosittain 1,6% vauhtia. Oppikirjojen hyvän kasvun lähtökohta on sähköisen oppimateriaalin yleistyminen, ja samaan aikaan painettujen oppikirjojen myynnin odotetaan laskevan vain marginaalisesti.

pwc: media outlook 2015-2019, oppikirjat

PWC:n konsultit uskovat löytäneensä avaimen kirjamarkkinoiden kasvuun lähivuosina: tablet-laitteet. Niissä maissa, joissa on korkea – yli 50% – tabletien levinneisyys kotitalouksiin, on myös korkea e-kirjojen omaksumisaste. Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Singapore ja Etelä-Korea ovat tästä esimerkkejä. Näissä maissa e-kirjojen osuus kuluttajakirjoista odotetaan tarkasteluajanjaksona nousevan 40 prosenttiin, joka puolestaan vetää koko kirjamyyntiä kasvuun.

pwc: media outlook 2019, tablets

Suomessa tabletien yleisyys kotitalouksissa oli helmikuussa 2015 Tilastokeskuksen mukaan noin 45%. Niin lähellä edelläkävijämaita Suomessa tabletien käytössä ollaan, että tabletit eivät täällä selitä sähköisen kirjallisuuden hidasta leviämistä, vaan muitakin syitä täytyy olla.

E-kirjojen runsas tarjonta ja saatavuus kehittävät Hollannin markkinoita

2015-04-14

E-kirjojen markkinat suurissa englanninkielisissä maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Britanniassa ovat kehittyneet jo niin pitkälle, että markkinoiden kasvuvauhti alkaa tasaantua. Siellä sähköisen kirjallisuuden myynti ei kasva enää 100-200% vuodessa, vaan ollaan 10-30% vuositasolla. Missä e-kirjat lyövät läpi seuraavaksi? Hollanti saattaa olla läpimurron kynnyksellä vuonna 2015.

infografiikka, Hollanti, e-kirjat

Hollantilaiset yritykset Gfk ja CB Logistics ovat julkaisseet infografiikan, johon on kerätty tunnuslukuja pienen eurooppalaisen kansakunnan markkinatilanteesta. Tässä muutama poiminta:
– Verkkokirjakauppojen myynnistä 26,7% on e-kirjoja.
– E-kirjojen markkinaosuus Hollannissa vuoden 2015 5,2%.
– E-kirjojen myynnin kasvuvauhti 22% edellisestä vuodesta.
– 65% tuotteista on vesileimattu ja 33% suojattu kauppakohtaisesti (oletettavasti Amazon, Apple, jotka eivät tarjoa vesileimausta, vaan omaa kopiosuojaustaan).
– Hollannissa on 37 190 nimikettä tarjolla digitaalisesti.
– 195 verkkokauppaa myy e-kirjoja.
– Hollannissa on 10 miljoonaa älypuhelimen, 7,9 miljoonaa tabletin ja 1,4 lukulaitteen omistajaa.

infografiikka, Hollanti, e-kirjat

Hollannin asukasluku on noin 16,5 miljoonaa. Ne suuret erot Suomeen ovat e-kirjojen tarjonnassa, joka Hollannissa on aivan toisella tasolla kuin Suomessa. Samoin saatavuus: e-kirjoja myyviä verkkokauppoja on runsaasti, ja maailman kaikki suuret toimijat – Amazon mukaan lukien – ovat kaupankäynnissä paikallisesti mukana.