Tag Archives: kustannusyhdistys

Suomessa e-kirjat eivät vielä ole pystyneet paikkaamaan painettujen kirjojen laskevaa myyntiä

2016-04-28

Painettujen kirjojen myynti on Suomessa ollut alamäessä useita vuosia. Myynnin lasku ei ole dramaattinen vuositasolla, mutta viiden vuoden jaksoa tarkasteltaessa heikkohermoista tarkkailijaa voi hieman kauhistuttaa nykymuotoisen kirjaliiketoiminnan tulevaisuus Suomessa. Viidessä vuodessa (2011-2015) painettujen kirjojen kokonaismyynti kustantajilta jakelijoille on laskenut lähes viidenneksen: 18.2 prosenttia.

Suomen Kustannusyhdistys julkaisee vuosittain tilastot kustantajien jakelijoilleen myymien kirjojen kappale- ja euromääristä. Kustannusyhdistys tilastoi vain jäsentensä myynnin, ja yhdistyksen jäseniä ovat lähinnä suuret kustantajat.

kirjamyynti 2011-2015, suomi - kustannusyhdistys

Luvut Suomen kustannusyhdistyksen vuositilastosta.

Vuonna 2011 kotimaisten suurten kustantajien painettuja kirjoja myytiin noin 276 miljoonan euron arvosta, mutta vuonna 2015 enää 212 miljoonan euron edestä. Kirjallisuuslajeista suurin häviäjä parin viime vuoden aikana on ollut kaunokirjallisuus. Tietokirjallisuus ja lasten- ja nuortenkirjallisuus ovat kokeneet kovia vuosia, mutta nyt niiden myynti on stabiloitunut.

Suomen kirjamyynnin kehitys on median murroksen aikakaudella ollut ja on edelleen erilainen kuin esimerkiksi englanninkielisen markkinan kehitys. Englanninkielisissä suurissa maissa Yhdysvalloissa ja Britanniassa e-kirjojen myynti lähti voimakkaaseen kasvuun noin viisi-kuusi vuotta sitten. Kasvu oli niin voimakasta, että se nosti koko alan myynnin nousuun huolimatta niissäkin maissa laskevasta painettujen kirjojen menekistä.

Sähköisen kirjallisuuden rivakka alkukasvu on jo näissä maissa ohi, ja nyt niissä kiistellään siitä laskeeko vai kasvaako digitaalisten tuotteiden myynti. Kiistan aiheuttaa sama tilastointimalli kuin Suomessakin: suuret kustantajat tilastoivat kattavasti oman myyntinsä, mutta valtavaa määrää pienkustantajia ja omakustantajia ei näissä tilastoissa näy. Suurten kustantajien e-kirjojen myynti on hieman laskenut saavutettuaan noin 25-30% tason kokonaismyynnistä. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, ja esimerkiksi Amazonin myydyimpien e-kirjojen listojen seuraajat väittävät, että suuri osa sähköisten tuotteiden myynnistä on nimenomaan pienten toimijoiden tuotteita, ja e-kirjojen myynti olisi itse asiassa edelleen kasvussa.

Suomessa sen sijaan sähköinen kirjallisuus odottaa edelleen läpimurtoa massamarkkinoiden tuotteeksi, eikä myynnin reipaskaan kasvu vielä riitä paikkaamaan koko kirja-alan alamäkeä. Kustannusyhdistyksen tilastot tosin kertovat hyvästä digitaalisten tuotteiden kasvusta kauno-, tieto- ja oppikirjoissa, mutta osuus kokonaisuudesta on edelleen vaatimatonta. Vuonna 2015 suuret kustantajat myivät Suomessa jakelijoilleen sähköisiä julkaisuja (luku sisältää muitakin tuotteita kuin ladattavia e-kirjoja) 19.5 miljoonan euron arvosta.

Suomen kirjamyynti laskenut kolme vuotta, sähköiset julkaisut ainoa valopilkku

2015-05-18

Kirjojen myynti Suomessa on vähentynyt kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Suomen kustannusyhdistys kerää ja julkaisee vuosittain kattavan tilaston yhdistyksen reilun 100 kirjakustantamon yhteismyynnistä. Tilasto näyttää kokonaismyynnille loivaa laskua kolmen viimeisen vuoden ajalta. Ainoastaan sähköisten julkaisujen myynti jatkaa kasvuaan.

Vuonna 2011 kustantamoiden raportoima kirjojen kokonaismyynti oli 276 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 myynti oli laskenut 245 miljoonaan euroon.

kirjamyynti suomi 2014. kustannusyhdistys

Pieni ja hitaasti kasvava sähköisten julkaisujen myynti ei Suomessa ole riittänyt korvaamaan pienenevää painettujen kirjojen myyntiä. Vuonna 2011 sähköisiä julkaisuja myytiin 16 miljoonalla eurolla, kun vuonna 2014 myynti oli kasvanut 18,8 miljoonaan euroon. Sähköiset julkaisut sisältävät ladattavat e-kirjat, äänikirjat ja verkkokirjat.

Vuoden 2014 myyntitilastoissa merkittävää on se, että painettujen kirjojen myynti putosi kaikissa kategorioissa (ainoastaan lasten- ja nuortenkirjat pysyivät pinnalla +0,2%) vuoteen 2013 verrattuna.

Toinen merkittävä huomio vuoden 2014 kirjamyynnissä edelliseen vuoteen verrattuna on sähköisten julkaisujen myynnin kasvu kaikissa kirjaluokissa. Erityisen nopeaa myynnin kasvu oli oppikirjoissa (+14,1%) ja kaunokirjoissa (+18,8%).

Pienistä lähtöluvuista laskettuna suhteellinen kasvu on helposti suurinumeroista. Sähköisten julkaisujen osuus Suomen kirjamarkkinoista oli vain 7,7% vuonna 2014.

Suomen kustannusyhdistys tilastoi kirjamyynnin kustantajien saamasta verottomasta liikevaihdosta, joten luvut poikkeavat esimerkiksi Tilastokeskuksen kokoamista asiakashinnoista lasketuista luvuista.

Suomessa kirja-ala laajasti katsottuna ei ole kehittänyt e-kirjojen markkinaa samalla tavalla kuin esimerkiksi suuret englanninkieliset maat. Esimerkiksi Britannian kustannusyhdistys (UK Publishers Association) julkaisi äskettäin omat tilastonsa vuodelta 2014. Koko sektori on pysynyt vakaana e-kirjojen myynnin voimakkaan kehittymisen ansiosta, vaikka painettujen kirjojen myynti on laskenut. E-kirjojen osuus Britannian markkinoista oli kustannusyhdistyksen mukaan 35% vuonna 2014, ja kasvu on edelleen voimakasta.